×

Política de privacitat

La titular del web és:

La Sra. **TITULAR DE LA FARMACIA**, amb DNI **XXXXXX**, llicenciada en farmàcia i membre del Col·legi Oficial de Farmacèutics de **CIUDAD** amb número **XXXX**.

Té el domicili a Rambla Catalunya 1 de Barcelona, Tel. 93 301 07 27 i correu electrònic info@farmaciacatalunya.com.

Protecció de dades personals

D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes, s'informa a l'usuari que les dades personals facilitades a través de la pàgina web seran incorporades als fitxers titularitat de **TITULAR DE LA FARMACIA** que estan degudament inscrits davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades i tenen per finalitat donar resposta a la sol·licitud enviada, el contacte i l'enviament d'informació que pugui ser d'interès de l'usuari.

L'usuari pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a la Sra. **TITULAR DE LA FARMACIA** o per mail a info@farmaciacatalunya.com.